Sprachkalender Polnisch 2015

W lipcu bieżącego roku ukaże się na rynku niemieckim kalendarz do nauki języka polskiego. Kalendarz ten zostanie opublikowany przez wydawnictwo Helmut Buske Verlag, dając możliwość nauki języka polskiego i poszerzenia wiedzy o Polsce w sposób łatwy i systematyczny. Jest to kalendarz zdzierany, który zawiera od poniedziałku do weekendu jedno zadanie na każdy dzień i w urozmaicony sposób pomaga w nauce języka polskiego.

Zamówienie